Hysbysiad Ebost

Gallwch gael ebost wythnosol gan ESO yn tynnu eich sylw at gynnwys newydd a ychwanegwyd at y gwasanaeth yn ystod y saith niwrnod diwethaf yn ôl eich diddordebau dewisol.

Nodwch eich cyfeiriad ebost a chlicio “Cofrestru”. Anfonir ebost i'ch cyfrif sy'n cynnwys dolen weithredu. Ar ôl i chi gweithredu eich cyfrif, byddwch yn gallu dewis a diweddaru'r mathau o gynnwys yr hoffech gael gwybod amdanynt.

Canslo