Communication from the Commission – Action plan for the deployment of Intelligent Transport Systems in Europe

Awdur (Corfforaethol)
Teitl y Gyfres
Manylion y Gyfres (2008) 886 final (16.12.08)
Dyddiad Cyhoeddi 16/12/2008
Math o Gynnwys ,
Dolen Ffynhonnell http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0886:FIN:EN:PDF
Categorïau Pwnc
Gwledydd / Rhanbarthau
URL y cofnod https://www.europeansources.info/record/?p=427196