Press Release: General Affairs and External Relations Council meeting. (General Affairs), Brussels, 18 February 2008

Awdur (Corfforaethol)
Teitl y Gyfres
Manylion y Gyfres PRES/08/40 (18.2.08)
Dyddiad Cyhoeddi 18/02/2008
Math o Gynnwys ,

Amongst items discussed: Preparation of the Spring meeting of the European Council; Albania, European partnership; Bosnia and Herzegovina, European partnership; Serbia, European partnership; Former Yugoslav Republic of Macedonia, Stabilisation and association agreement

Dolen Ffynhonnell http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/98817.pdf
Categorïau Pwnc
Gwledydd / Rhanbarthau