Gwybodaeth am ESO

Cronfa ddata a gwasanaeth gwybodaeth mynediad am ddim yw ESO, sy’n ceisiocefnogi ymchwil a dealltwriaeth ar unrhyw fater sy’n ymwneud ag Ewrop. Mae’ncynnig gwybodaeth wedi’i churadu ac ystod eang o ffynonellau, gan roigwybodaeth i ddefnyddwyr sydd â gwahanol lefelau o arbenigedd.

Mae’r gronfa ddata yn cynnwys ffynonellau sylfaenol a swyddogol, sylwebaeth adadansoddiadau, crynodebau ac adroddiadau yn y cyfryngau, erthyglau mewncyfnodolion, blogiau, monograffau a gwerslyfrau, ymhlith ffynonellau eraill. Mae’rcyfan wedi’i gasglu mewn un lle er mwyn cael darlun cynhwysfawr ar unrhywbwnc o ddiddordeb.

Mae ESO hefyd yn cynnig ei set ei hun o ganllawiaugwybodaeth.

European Parliament | Timeline: 30 years of the European Single Market

OECD | AI Regulation: Balancing Risk and Opportunity